http://kkz.mcps-efs.pl//images/slider//3.jpghttp://kkz.mcps-efs.pl//images/slider//4.pnghttp://kkz.mcps-efs.pl//images/slider//5b.png
Licznik odwiedzin:
2046819
Koniec projektu za:
Wersja dla słabowidzących:
kontrast:
0
+
  |  rozmiar tekstu:
15 px
-
+


Przedstawiamy Państwu projekt pn. „Kalkulator Kosztów Zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco-wpierających”.

Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej.

Liderem prezentowanego innowacyjnego projektu jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Partnerami projektu są: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”.

Kliknij i pobierz publikację: Informator o projekcie Model Kalkulator Kosztów Zaniechania

Cel Projektu:
Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do zwiększenia efektywności i spójności polityki społecznej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego do końca 2014 roku poprzez wypracowanie i przetestowanie w 25 samorządach innowacyjnego modelu do prowadzenia aktywnej polityki społecznej.
Oczekiwany stan docelowy przedsięwzięcia, to dostępny dla wszystkich samorządów województwa mazowieckiego użytkowy model KKZ - zestaw narzędzi do prowadzenia aktywnej polityki społecznej dla decydentów i realizatorów lokalnej polityki społecznej. Model umożliwi samorządom zmianę sposobu prowadzenia lokalnej polityki społecznej, w taki sposób, aby zapewnić efektywność oraz spójność realizowanych działań pomocowych opartych na aktywizacji i integracji, a nie tylko na działaniach interwencyjnych.

Problem, na który odpowiada Projekt:
Projekt odnosi się do problemu braku narzędzi do prowadzenia aktywnej polityki społecznej dla decydentów i realizatorów lokalnej polityki społecznej. Prawie 100 samorządów gminnych i powiatowych w województwie mazowieckim nie realizuje aktywnej polityki społecznej, pomimo przeznaczonych na to działanie funduszy Unii Europejskiej.
Wyniki badań dotyczących oceny sposobu prowadzenia lokalnej polityki społecznej, realizowane w 60 gminach i 12 powiatach województwa mazowieckiego w I etapie projektu, wskazują na wiele dysfunkcji w obecnym systemie pomocy społecznej. Dysfunkcje bardzo istotnie utrudniają prowadzenie długofalowej, spójnej i efektywnej polityki społecznej przez samorządy gminne i powiatowe. Obecny system postrzegany jest jako interwencyjny. Przypisywane są mu takie cechy jak: zachowawczość, pasywność, bierność, reaktywność i akcyjność. Brakuje koordynacji pionowej i poziomej w zakresie działań pomocowych. Tworzenie planów działań pomocowych w gminach i powiatach odbywa się w sposób rutynowy, typowy dla corocznie powtarzanych działań. Brakuje narzędzi do szacowania kosztów przedsięwzięć w polityce społecznej. Utrudnia to planowanie działań pomocowych oraz analizę ich konsekwencji.
Wyraźnie zauważalny jest brak instytucji, która gromadziłaby wiedzę dotyczącą efektywnych działań społecznych (Źródło: A. Kościołek, Raport z przeprowadzonych wywiadów pogłębionych dla potrzeb opracowania modelu prowadzenia aktywnej polityki społecznej w ramach projektu pt. „Kalkulator Koszów Zaniechania – wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco-wspierających”, Radom, 2012).

Odbiorcy Projektu: Użytkownicy:
 • starostowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, sekretarze;
 • radni, skarbnicy gmin i powiatów;
 • kierownicy, główni księgowi i pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie;
 • przedstawiciele policji, ochrony zdrowia, urzędów pracy, szkół, organizacji pozarządowych i związków wyznaniowych;
 • osoby zaangażowane w realizację polityki społecznej w województwie mazowieckim, w innych województwach i kraju.
Odbiorcy:
 • lokalne społeczności;
 • osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym, wspierane przez publiczne i niepubliczne instytucje pomocy i integracji społecznej.
Produkt finalny:
Głównym produktem projektu jest mazowiecki model do prowadzenia aktywnej polityki społecznej pn. „Kalkulator Kosztów Zaniechania” oparty na sześciu narzędziach: Kalkulatorze Społecznym, Dyfuzorze Innowacji Społecznych, Katalogu Innowacji Społecznych, Sieci Liderów Innowacji Społecznych, Modelowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Systemie Szkoleń.
Model ten jest zestawem instrumentów polityki społecznej, rozumianych jako narzędzia służące realizacji działań w obszarze polityki społecznej, które można sklasyfikować ze względu na rodzaj użytych zasobów i wykorzystanej wiedzy jako: instrumenty prawne, ekonomiczne, informacyjne, kadrowe, kształtowania przestrzeni (instytucjonalne) (Źródło: Supińska J. Style i instrumenty polityki społecznej w: Polityka społeczna, Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007).
Każde z narzędzi modelu pozostaje w relacji z pozostałymi jego elementami oraz posiada cechy instrumentu polityki społecznej, zgodnie z przedstawioną powyżej typologią według Jolanty Supińskiej.
Kalkulator Społeczny to instrument ekonomiczny, Dyfuzor Innowacji Społecznych, Katalog Innowacji Społecznych oraz System Szkoleń to instrumenty informacyjne, Modelowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych to instrument prawny, a Sieć Liderów to instrument kadrowy. Narzędzia modelu wzajemnie się uzupełniają i są komplementarne względem siebie.

Zastosowanie modelu KKZ:
MODEL KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA jest zestawem narzędzi do prowadzenia aktywnej polityki społecznej, powalającym na:
 • szacowanie kosztów;
 • planowanie budżetu i harmonogramu działań;
 • stosowanie skutecznych programów aktywizująco-wspierających;
 • przeciwdziałanie i ograniczanie uzależnienia od pomocy społecznej;
 • rozwijanie usług społecznych;
 • wzmacnianie kompetencji kadr instytucji pomocy i integracji społecznej;
 • motywowanie do działań przy wykorzystaniu nowych narzędzi;
 • wspieranie rozwoju społeczności lokalnych poprzez inwestycje społeczne;
 • skuteczne pomaganie.
Rezultaty Projektu:
 • dostęp do narzędzi informatycznych do prowadzenia aktywnej polityki społecznej, w tym Generatora Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Kalkulatora Społecznego, umożliwiającego szacowanie kosztów zaniechania działań aktywizująco-wspierających w polityce społecznej, Dyfuzora Innowacji Społecznych ułatwiającego dostęp do wiedzy na temat nowatorskich sposobów rozwiązywania problemów społecznych opartych na usługach;
 • 25 zaktualizowanych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminach i powiatach województwa mazowieckiego z wykorzystaniem narzędzi modelu KKZ oraz uwzględniających wytyczne dotyczące przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020;
 • zwiększenie aktywności samorządów w przekazywaniu do realizacji usług społecznych innym podmiotom poprzez 25 zrealizowanych projektów aktywizująco-wspierających;
 • upowszechnienie wiedzy o modelu KKZ wśród decydentów i realizatorów polityki społecznej w gminach i powiatach województwa mazowieckiego, przedstawicieli innych regionów oraz instytucji centralnych poprzez szkolenia, doradztwo, platformę e-learningową, seminaria, konferencje, zagraniczne wizyty studyjne;
 • stworzenie Sieci Liderów Innowacji Społecznych posiadających umiejętności wykorzystania narzędzi modelu KKZ do przygotowania i realizacji efektywnych projektów aktywizujących oraz pozyskania środków europejskich na ich realizację w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
Samorzady biorace udział w projekcie:

Samorządy uczestniczące w fazie testowania:

 1. Gmina Bodzanów,
 2. Gmina Chlewiska,
 3. Miasto Radom,
 4. Gmina Wyszków,
 5. Powiat warszawski zachodni.

Zaawansowane upowszechnianie Modelu KKZ i  jego produktów odbyło się w 20 samorządach województwa mazowieckiego (poprzez szkolenia, doradztwo, pilotaż, rozwój sieci liderów, seminaria, e-learning). Wśród wybranych samorządów znajdowały się:

 1. Gmina Borowie
 2. Gmina Czerwonka
 3. Gmina Długosiodło
 4. Gmina Góra Kalwaria
 5. Gmina Kotuń
 6. Powiat Kozienicki
 7. Powiat Miński
 8. Gmina  Mochowo
 9. Powiat Nowodworski
 10. Gmina Odrzywół
 11. Gmina Pilawa
 12. Gmina Pionki
 13. Gmina Płoniawy-Bramura
 14. Gmina Różan
 15. Gmina Sarnaki
 16. Gmina Stara Kornica
 17. Powiat Szydłowiecki
 18. Gmina Węgrów
 19. Gmina Wiązowna
 20. Gmina Wiśniewo.

Zapoznanie z Modelem KKZ w mniejszym zakresie (szkolenia, doradztwo w mniejszej liczbie godzin, rozwój sieci liderów, seminaria, e-learning) odbyło się w 88 jednostkach samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego, zgodnie z poniższą listą:

1)      Gmina Baranów
2)      Gmina Bielsk
3)      Gmina Błonie
4)      Gmina Brudzeń Duży
5)      Gmina Bulkowo
6)      Gmina Celestynów
7)      Gmina Ciechanów
8)      Miasto Ciechanów
9)      Gmina Domanice
10)  Gmina Glinojeck
11)  Gmina Gniewoszów
12)  Gmina Gostynin
13)  Gmina Grudusk
14)  Gmina Iłża
15)  Gmina Izabelin
16)  Gmina Jastrząb
17)  Gmina Joniec
18)  Gmina Kałuszyn
19)  Gmina Karczew
20)  Gmina Kowala
21)  Gmina Krasnosielc
22)  Gmina Legionowo
23)  Gmina Lesznowola
24)  Gmina Lipowiec Kościelny
25)  Gmina Lipsko
26)  Gmina Lubowidz
27)  Gmina Mordy
28)  Gmina Nasielsk
29)  Gmina Obryte
30)  Gmina Otwock
31)  Gmina Ożarów Mazowiecki
32)  Gmina Piastów
33)  Gmina Platerów
34)  Miasto Płock
35)  Gmina Płońsk
36)  Gmina Pniewy
37)  Gmina Pokrzywnica
38)  Gmina Potworów
39)  Powiat grodziski
40)  Powiat lipski
41)  Powiat ostrołęcki
42)  Powiat ostrowski
43)  Powiat otwocki
44)  Powiat pułtuski
45)  Powiat sierpecki
46)  Powiat sokołowski
47)  Powiat wyszkowski
48)  Powiat wołomiński
49)  Powiat żuromiński
50)  Gmina Przasnysz
51)  Gmina Przytyk
52)  Gmina Pułtusk
53)  Gmina Puszcza Mariańska
54)  Gmina Radzanów
55)  Gmina Repki
56)  Gmina Rząśnik
57)  Gmina Rzewnie
58)  Gmina Sanniki
59)  Gmina Sienno
60)  Gmina Skórzec
61)  Gmina Słubice
62)  Gmina Sokołów Podlaski
63)  Miasto Sokołów Podlaski
64)  Gmina Somianka
65)  Gmina Stare Babice
66)  Gmina Stoczek
67)  Gmina Szelków 
68)  Gmina Szydłowiec
69)  Gmina Świercze
70)  Gmina Tczów
71)  Gmina Tłuszcz
72)  Gmina Wieczfnia Kościelna
73)  Gmina Wieliszew
74)  Gmina Wilga
75)  Gmina Winnica
76)  Gmina Wiskitki
77)  Gmina Wiśniew
78)  Gmina Wolanów
79)  Gmina Wołomin
80)  Gmina Wyszogród
81)  Gmina Wyśmierzyce
82)  Gmina Zakroczym
83)  Gmina Zakrzew
84)  Gmina Zaręby Kościelne
85)  Gmina Zatory
86)  Gmina Zbuczyn
87)  Gmina Zwoleń
88)  Gmina Żabia Wola