http://kkz.mcps-efs.pl//images/slider//3.jpghttp://kkz.mcps-efs.pl//images/slider//4.pnghttp://kkz.mcps-efs.pl//images/slider//5b.png
Licznik odwiedzin:
2033931
Koniec projektu za:
Wersja dla słabowidzących:
kontrast:
0
+
  |  rozmiar tekstu:
15 px
-
+

Model KKZ

Obecny system pomocy społecznej jest w dużym stopniu pasywny, bierny, reaktywny i zachowawczy. Tworzenie planów pomocowych w gminach i powiatach odbywa się rutynowo – w sposób typowy dla rokrocznie powtarzanych działań. Brakuje narzędzi analizy kosztów przedsięwzięć w polityce społecznej, co utrudnia planowanie działań pomocowych i analizę ich konsekwencji . W rezultacie spory odsetek osób przez wiele lat pozostaje w systemie pomocy społecznej, przekazując taki wzorzec funkcjonowania następnym pokoleniom. Ponadto osoby, które trafiają do systemu pomocy społecznej z powodu trudnej sytuacji życiowej, wynikającej między innymi z choroby, niepełnosprawności, bezrobocia czy ubóstwa, nie zawsze mają dostęp do adekwatnych usług wsparcia.

Samorząd – na którym spoczywa ustawowy obowiązek udzielenia pomocy – zgodnie z przepisami powinien zwiększyć zakres i intensywność wsparcia, co pociąga za sobą wzrost wydatków na pomoc społeczną. Dlatego ważne jest poszukiwanie nowych form pomocy i rozwiązań opartych na zasobach danej społeczności lokalnej, skutkujących wzrostem liczby osób, które zwiększają swoją samodzielność w pokonywaniu trudności i zaczynają funkcjonować w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym bez konieczności wsparcia ze strony szeroko rozumiej pomocy społecznej.

W związku z rozwojem idei współrządzenia i wielosektorowości zmienia się rola państwa – z dominującego dostawcy świadczeń i usług społecznych w inicjatora i organizatora działań pomocowych dostarczanych przez instytucje także z innych sektorów: pozarządowych i prywatnych. Coraz bardziej istotna staje się wymiana informacji i wiedzy między przedstawicielami różnych instytucji i organizacji.

Przygotowane w ramach projektu „Kalkulator Kosztów Zaniechania – wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco-wspierających” nowe rozwiązanie, które odpowiada na te wyzwania, to zestaw narzędzi do prowadzenia aktywnej polityki społecznej dla władz gmin i powiatów, radnych, skarbników, sekretarzy, dyrekcji, głównych księgowych i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym przede wszystkim powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej oraz osób i instytucji zaangażowanych w realizację działań pomocowych w społecznościach lokalnych (na przykład organizacji pozarządowych), ale również dla osób wspieranych, korzystających z pomocy społecznej.

http://modelkkz.mcps-efs.pl/

Kliknij i pobierz publikację: Publikacja nr 6 Model Kalkulatora Kosztów Zaniechania Wprowadzenie Innowacyjnych Rozwiązań Na Mazowszu
Kliknij i pobierz informator: Informator o Projekcie Kalkulator Kosztów Zaniechania

Załączniki:
Pobierz plik (strategia_MCPS_KKZ.pdf)Strategia Wdrażania Projektu[ ]1408 kB