http://kkz.mcps-efs.pl//images/slider//3.jpghttp://kkz.mcps-efs.pl//images/slider//4.pnghttp://kkz.mcps-efs.pl//images/slider//5b.png
Licznik odwiedzin:
2033951
Koniec projektu za:
Wersja dla słabowidzących:
kontrast:
0
+
  |  rozmiar tekstu:
15 px
-
+

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - Lider

Samorządowa jednostka organizacyjna powołana w celu realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki społecznej. MCPS realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (z późn. zm.), ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (z późn. zm.).
 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Partner
Założona w 1906 roku jako Prywatne Kursy Handlowe Męskie Augusta Zielińskiego, jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce, a zarazem jednym z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie. Instytut Gospodarstwa Społecznego (IGS), który koordynuje działania SGH w projekcie „Kalkulator Kosztów Zaniechania”, utworzono w 1920 roku dla celów rozpoznania ówczesnych problemów społecznych oraz rozwoju teorii i praktyki polityki społecznej. Współcześnie przedmiotem zainteresowań badawczych Instytutu jest realizacja zadań systemu polityki społecznej na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz warunki funkcjonowania podmiotów polityki społecznej. W projekcie ISG odpowiada za opracowanie założeń dotyczących metodologii kosztów zaniechania działań w polityce społecznej.
 
Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości - Partner
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zostało założone w 1994 roku i obecnie posiada prawie dwudziestoletnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć z zakresu szeroko rozumianego wspierania lokalnej społeczności i przedsiębiorczości. Na co dzień współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego regionu radomskiego, ośrodkami pomocy społecznej, instytucjami lokalnego rynku pracy, podmiotami ekonomii społecznej, służbami więziennymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działania z zakresu polityki społecznej.