http://kkz.mcps-efs.pl//images/slider//3.jpghttp://kkz.mcps-efs.pl//images/slider//4.pnghttp://kkz.mcps-efs.pl//images/slider//5b.png
Licznik odwiedzin:
2033943
Koniec projektu za:
Wersja dla słabowidzących:
kontrast:
0
+
  |  rozmiar tekstu:
15 px
-
+

Kalkulator Społeczny

Kalkulator Społeczny jest narzędziem informatycznym, które umożliwia oszacowanie kosztów zaniechania działań aktywizująco-wspierających dla osób wymagających pomocy społecznej w perspektywie siedmiu lat. Kalkulator został stworzony po to, aby przedstawić skutki finansowe podejmowania lub zaniechania działań pomocowych wobec osób w trudnej sytuacji życiowej. Umożliwia to analizę skutków, jakie mogą wystąpić w przyszłości w rezultacie podjętych lub niepodjętych obecnie działań fakultatywnych w ramach pomocy społecznej. Opracowane narzędzie wspomaga proces decyzyjny, dostarczając argumentów („scenariusze kosztów” które wystąpią w przyszłości w związku z podejmowanymi decyzjami) na temat środków przekazywanych na działalność związaną z pomocą społeczną. Innymi słowy, kalkulator dostarcza „twardych” argumentów (szacunków kwot) w dyskusjach dotyczących kształtu budżetów socjalnych gmin i powiatów. Narzędzie to pozwala przeprowadzić symulację dla dziesięciu problemów społecznych spośród katalogu określonego w Ustawie o pomocy społecznej (bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, bezdomność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, sieroctwo, długotrwała lub ciężka choroba, alkoholizm, narkomania, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego oraz w integracji cudzoziemców mających status uchodźcy albo ochrony uzupełniającej). Należy podkreślić, że narzędzie wspomaga proces podejmowania decyzji w zakresie działań pomocowych, ale go nie zastępuje.

Opracowanie metodologii szacowania kosztów zaniechania: zespół Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Konsultacje merytoryczne: zespół Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
Konsultacje wdrożeniowe: zespół Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości

Od początku w pracach zespołu SGH biorą udział:
Prof. dr hab. Piotr Błędowski – Główny Badacz
Dr Paweł Kubicki – koordynator projektu
Dr Joanna Felczak
Mgr Magdalena Maciejasz
Mgr Karolina Majdzińska
Dr Benedykt Opałka
Mgr Sylwia Timoszuk

Aktualnie (w 3. etapie projektu) do zespołu dołączyła mgr Magdalena Szostakowska.

Wcześniej w pracach zespołu brali udział:
Dr Anita Abramowska-Kmon (1-2 etap projektu)
Mgr Justyna Gać (2 etap projektu)
Dr Ewa Gałecka-Burdziak (1-2 etap projektu)
Dr Anna Ruzik-Sierdzińska (1 etap projektu)
Dr Marcin Sakowicz (1 etap projektu)
Mgr Marta Styrc (1-2 etap projektu)
Dr Jacek Szczepkowski (1 etap projektu)

http://modelkkz.mcps-efs.pl/kkz/kalkulator/

Kliknij i pobierz publikację: Publikacja nr 1 Model Kalkulator Kosztów Zaniechania Kalkulator Społecznych
Załączniki:
Pobierz plik (01_Kalkulator_Spoleczny.pdf)Pakiet instruktażowy - Kalkulator Społeczny[Pakiet instruktażowy - Kalkulator Społeczny]16439 kB
Pobierz plik (2014 05 29 Instrukcja do narzędzia Kalkulator Społeczny v19.pdf)Instrukcja Kalkulatora Społecznego[ ]1133 kB