http://kkz.mcps-efs.pl//images/slider//3.jpghttp://kkz.mcps-efs.pl//images/slider//4.pnghttp://kkz.mcps-efs.pl//images/slider//5b.png
Licznik odwiedzin:
2046823
Koniec projektu za:
Wersja dla słabowidzących:
kontrast:
0
+
  |  rozmiar tekstu:
15 px
-
+

System Szkoleń

Uczestnik Systemu Szkoleń przechodzi trzystopniową drogę edukacji, która umożliwia mu efektywne korzystanie z narzędzi modelu Kalkulator Kosztów Zaniechania oraz działanie w ramach wdrażana aktywnej polityki społecznej:
1. Szkolenia
2. Platforma e-learningowa
3. Doradztwo i konsultacje

Szkolenia dla Liderów Innowacji Społecznych oraz użytkowników KKZ zostały zaplanowane na 16 h dydaktycznych, co stanowi dwa dni szkoleniowe dla każdej z grup.
W opracowanej w ramach projektu „Kalkulator Kosztów Zaniechania” strategii, za szczególnie ważne przyjęto dwie grupy docelowe mające szczególny wpływ na prowadzenie aktywnej polityki społecznej.
 • Pierwsza to członkowie zespołów zajmujących się tworzeniem gminnych/powiatowych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych według modelu Kalkulatora Kosztów Zaniechania, w tym przede wszystkim:
 1. Radni, Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci, Starostowie,
 2. Skarbnicy, sekretarze,
 3. Kierownicy i Pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 4. Pracownicy administracji samorządowej – główni księgowi OPS/PCPR,
 5. Przedstawiciele publicznych i niepublicznych instytucji polityki społecznej,
 6. Społeczności lokalne.
Użytkownicy KKZ biorą udział w:
 1. dwudniowych szkoleniach;
 2. kursach edukacyjnych na platformie e-learningowej;
 3. możliwości przetestowania/zapoznania się z informatycznymi narzędziami modelu KKZ.
Pracownicy gmin, które podpisały listy intencyjne mają możliwość:
 1. udziału w spotkaniach grupy roboczej organizowanych przez realizatorów projektu na terenie gminy/powiatu gdzie realizowany jest projekt,
 2. udziału w doradztwie wdrożeniowym z zakresu użytkowania produktów projektu zabezpieczonym  przez realizatorów projektu,
 3. udziału w doradztwie specjalistycznym z zakresu zarządzania strategicznego, prawnego i finansowego  zabezpieczonym przez realizatorów projektu,
 4. ewentualnego udziału w wizycie studyjnej organizowanej w roku 2014,
 5. udziału w konsultacjach społecznych na temat Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, organizowanych przez realizatorów projektu,
 6. współpracy z osobą wyłonioną przez realizatorów projektu jako Lider Innowacji Społecznych (w miarę potrzeb),
 7. współpracy z organizacją pozarządową, wyłonioną w drodze konkursu na realizację wybranych zadań zleconych w ramach realizowanego projektu  (w miarę potrzeb).
Deklaracja dla użytkowników KKZ
 • Drugą grupę stanowią, wybrani w gminach i powiatach, Liderzy Innowacji Społecznych (również zaangażowani w tworzenie gminnych/powiatowych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych według modelu Kalkulatora Kosztów Zaniechania). Liderzy Innowacji Społecznych to osoby zaangażowane w działalność społeczną, posiadające umiejętność pracy w grupie oraz wiedzę na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na działalność społeczną i umiejętność ich wykorzystywania (również pracownicy OPS/PCPR).
Deklaracja dla Lidera Innowacji Społecznych do pobrania
Więcej o Liderach Innowacji Społecznych
Platforma e-learningowa Modelu Kalkulatora Kosztów Zaniechania
Kliknij i pobierz publikację: Publikacja nr 5 Model Kalkulatora Kosztów Zaniechania Siec Liderów Innowacji Społecznych System Szkoleń
Załączniki:
Pobierz plik (06_System_szkolen.pdf)Pakiet instruktażowy - System Szkoleń[Pakiet instruktażowy - System Szkoleń]7276 kB
Pobierz plik (podrecznik szkoleniowy użytkownik.pdf)Instrukcja_obsługi_materiały_szkoleniowe_Paltforma_e-learningowa[ ]629 kB
Pobierz plik (TERMINY SZKOLEN_v1.xls)terminy szkoleń[ ]33 kB