http://kkz.mcps-efs.pl//images/slider//3.jpghttp://kkz.mcps-efs.pl//images/slider//4.pnghttp://kkz.mcps-efs.pl//images/slider//5b.png
Licznik odwiedzin:
1535709
Koniec projektu za:
Wersja dla słabowidzących:
kontrast:
0
+
  |  rozmiar tekstu:
15 px
-
+

SEMINARIUM "Kalkulator Kosztów Zaniechania-innowacyjny mazowiecki model prowadzenia lokalnej polityki społecznej"


W dniu 13 marca br. w Warszawie odbyło się seminarium  „Kalkulator Kosztów Zaniechania – innowacyjny mazowiecki model prowadzenia aktywnej polityki społecznej”. Zostało ono zorganizowane w ramach projektu systemowego „Kalkulator Kosztów Zaniechania – wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających”.

W seminarium wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego, wyższych uczelni i instytutów naukowych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej  oraz organizacji pozarządowych. Obecni byli m.in. pracownicy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Urzędu Miasta Radomia, Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.

W pierwszej części seminarium przedstawiciele lidera projektu – Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i partnerów, tj. Szkoły Głównej Handlowej i Stowarzyszenia Radomskiego Centrum Przedsiębiorczości, omówili przebieg dotychczasowych prac. Kalkulator Kosztów Zaniechania  to innowacyjny projekt współfinansowany przez Unię Europejską, realizowany we współpracy teoretyków – naukowców i praktyków – przedstawicieli lokalnych samorządów oraz organizacji pozarządowych, którego celem jest odpowiedź nie tylko na pytanie jak skutecznie pomagać i szacować koszty, ale także jak planować budżet, stosować programy aktywizujące, przeciwdziałać i ograniczać uzależnienie od pomocy społecznej, motywować do działania dając nowe narzędzia. W ramach projektu wypracowane zostaną narzędzia, mające na celu realizację powyższych działań,  m.in. kalkulator społeczny, dyfuzor innowacji społecznych, katalog innowacji społecznych oraz system szkoleń.

Prof. Piotr Błędowski z SGH, omawiając dotychczasowe prace zespołu naukowców w ramach przygotowania do realizacji projektu, podkreślił, że aktywna polityka społeczna to zadanie, które obliguje do działania cały samorząd terytorialny. Prof. Piotr Sałustowicz z WSPS, w wykładzie na temat metod prowadzenia polityki społecznej, zwrócił uwagę na zauważalny w ostatnich latach  zwrot wielu krajów europejskich, w tym m.in. Wielkiej Brytanii i państw skandynawskich, w kierunku polityki prewencyjnej.

W drugiej części seminarium odbyły się dwa panele dyskusyjne. Pierwszy z nich dotyczył potrzeby wprowadzenia modelu aktywnej polityki społecznej w Polsce. Wzięli w nim udział przedstawiciele świata nauki – prof. Ewa Leś (UW), prof. Piotr Sałustowicz (SWPS), prof. Mirosław Grewiński (WSP TWP) – moderator dyskusji oraz dr Andrzej Zybała (KSAP). Podczas dyskusji zastanawiano się m.in. nad cechami, którymi  powinna odznaczać się aktywna polityka społeczna i warunkami, jakie powinny być spełnione, by móc ją wprowadzać.

Drugi panel dyskusyjny, z udziałem przedstawicieli administracji samorządowej, dotyczył  szacowania kosztów na realizację zadań polityki społecznej. Wzięli w nim udział Anna Kwiecień – wiceprezydent Radomia, Marzena Kędra-Podlipniak z Urzędu Miasta Radom oraz Robert Gajewski  i Piotr Nowak-Skyrpan z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Uczestnicy tego panelu zastanawiali się m.in. co należy zrobić, żeby zapobiegać przyczynom wykluczenia, a nie podejmować działań dopiero w sytuacjach kryzysowych, np. dotyczących dziecka i rodziny, oraz czy polityka prewencyjna jest tańsza od interwencyjnej. Moderatorem tego panelu była Barbara Kucharska – zastępca dyrektora MCPS, która prowadziła także całą konferencję.

Warto dodać, że na zaproszenie MCPS do realizacji projektu (w tym m.in. testowania wspomnianych wyżej nowych narzędzi) zgłosiło się ponad 70 samorządów lokalnych województwa mazowieckiego.